นึกถึงโปรแกรมแปลงไฟล์ฟรี ต้องนึกถึงโปรแกรม Format Factory ภาษาไทย

เวลาเราจะหา “โปรแกรมแปลงไฟล์” เพื่อทำการแปลงไฟล์วีดิโอ, แปลงไฟล์เพลง, แปลงไฟล์หนัง, แปลงไฟล์รูปภาพ เพื่อนำไปใช้งานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ YouTube.com, อัพโหลดใส่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เราจะต้องทำการแปลงไฟล์ก่อนทุกๆครั้ง บางทีไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์ก็ได้ เพราะว่านามสกุลมันได้อยู่แล้ว แต่บางครั้งไฟล์มันใหญ่เกินไป ก็ต้องลดขนาดลง เพื่อให้สามารถเก็บได้เยอะขึ้น และด้วยเหตุปัจจัยอื่นๆ แล้วแต่การใช้งาน ทำให้เราต้องนึกถึงโปรแกรมแปลงไฟล์ที่มีชื่อว่า Format Factory ภาษาไทยฟรี ทุกๆครั้งไปจริงๆ เนื่องด้วยเป็นเมนูภาษาไทยทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งตั้งค่าคุณภาพได้ชัดเจนดี แล้วยังมีระบบแปลงไฟล์ได้พร้อมๆกันหลายไฟล์ ทำให้เราได้ข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงๆ

สิ่งที่โปรแกรมแปลงไฟล์ Format Factory รองรับการแปลงไฟล์คือ

  1. แปลงไฟล์วีดิโอ (ไฟล์หนัง)
  2. แปลงไฟล์เสียง (ไฟล์เพลง)
  3. แปลงไฟล์รูปภาพ