กสทช. ขยายเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz

หากยังจำกันได้ เมื่อครั้งที่ คสช. ได้มีคำสั่งให้ กสทช. ชะลอการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ออกไป 1 ปี และให้คุ้มครองผู้ใช้คลื่นความถี่นี้ด้วย โดยจะครบกำหนดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 24.00 น. นี้แล้ว โดย กสทช. ได้เคยประกาศให้ทราบว่าหลังจากเวลานั้นแล้วซิมจะดับ แต่ต่อมา คสช. ได้มีคำสั่งให้ กสทช. ขยายระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของ TrueMove และ และ DPC ( GSM 1800 )  ให้ใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยที่ซิมไม่ดับ ไปจนกว่าจะมีการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่