อึ้ง!!! มนุษย์เรามีอาการติดมือถืองอมแงม จากผลการวิจัยถูกแยกออกจาก iPhone แล้วสมองทำงานแย่ลง

เป็นไปได้อย่างไร เมื่อผลการวิจัยจากสถาบันแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ได้ทำการทดลองให้ผู้ติดการใช้งาน iPhone จำนวน 40 คน ทำการเล่นเกมไขปริศนา โดยช่วงแรกของการทดลองจะให้วาง iPhone อยู่ข้างๆตัว จากนั้นจะมีการวัดความเครียดหรือการทำงานของสมอง ผลปรากฏว่าสมองทำงานได้ปกติ ความเครียดหรือความกังกลไม่มาก การทดลองต่อมาจึงได้มีการแยก iPhone ออกมาจากผู้เล่นเกมปริศนาเหล่านั้น แล้วทำการตรวจวัดความเครียดอีกครั้ง ผลปรากฏว่าผู้เล่นมีอาการกังวล หรือมีความเครียดอย่างมาก ส่งผลต่อการทำงานของสมองที่แย่ลงนั่นเอง

จากผลการวิจัยจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งไม่น้อย เพราะมนุษย์เราติดมือถือกันงอมแงม ถึงขึ้นที่เมื่อแยกออกจากตัว แล้วทำให้สมองทำงานได้แย่ลง ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก บางคนอาจไม่รู้ตัวเองซะด้วยซ้ำ ฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเราควรปรับเปลี่ยนการใช้งานมือถือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อผลดีในวันข้างหน้าของตัวเราเอง