โครงการ Computer Science For All ของสหรัฐอเมริกา

ตอนนี้รู้สึกอิจฉาเด็กๆที่ประทศสหรัฐอเมริกามากๆเลย เมื่อประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศโครงการ Computer Science For All เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีไปเรียบร้อยแล้ว

รัฐบาลสหรัฐตั้งงบประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และให้งบประมาณสนับสนุน National Science Foundation (NSF) สำหรับพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมครูสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกด้วย ด้านคนดังแห่งวงการไอทีทั้งหลายก็ล้วนเข้ามาชื่นชมและสนับสนุนกันอย่างล้นหลาม