Skype ปิดการแสดงหมายเลข IP ของผู้ใช้เป็นค่าดีฟอลต์แล้ว

Skype

การโทรศัพท์หากันผ่าน Skype นั้นเราสามารถโทรหากันได้ทั้งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft และเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมต่อพูดคุยกับเพื่อนได้รวดเร็ว แต่ข้อเสียคือต่างฝ่ายจะสามารถเห็น IP ของกันและกันได้ โดยค่าดีฟอลต์ของ Skype ก็คือเปิดเผยค่าหมายเลข IP ของผู้ใช้อยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ส่งผลให้สามารถตามตัวผู้ใช้ได้ รวมถึงเกิดเหตุการณ์โจมตีผู้ใช้ผ่านหมายเลข IP มาแล้วด้วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่แบบนี้ขึ้นทาง Skype จึงได้ประกาศปิดการแสดงหมายเลข IP ของผู้ใช้เป็นค่าดีฟอลต์แล้ว