สนามบินฮาเนดะ เตรียมใช้เครื่องสแกนใบหน้าตรวจคนเข้าเมืองสำหรับคนญี่ปุ่น

การนำเครื่องสแกนใบหน้าตรวจคนเข้าเมืองสำหรับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จะช่วยในการลดเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนนี้ไปได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ไปทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นแทน อีกอย่างก็เป็นการเตรียมรองรับการจัดโอลิมปิกปี 2020 ที่โตเกียวด้วย โดยสนามบินฮาเนดะจะติดตั้งอุปกรณ์นี้ 3 ชุด ในวันพุธนี้ และมีแผนจะนำอุปกรณ์นี้ไปติดตั้งยังสนามบิน นาริตะ, คันไซ และชูบุ ด้วย

สำหรับการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้า ผู้เดินทางจะต้องถอดหมวกหรือแว่นออกด้วย โดยระบบจะตรวจสอบใบหน้าในหนังสือเดินทางว่าตรงกับใบหน้าที่ระบบสแกนหรือไม่ หากตรงกันประตูก็จะเปิดออกให้ และในการทดสอบที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ระบุว่าพบความผิดพลาดต่ำกว่า 0.01% เอง