Nintendo Switch โอนย้ายไฟล์เซฟไปเครื่องใหม่ได้

อย่างที่เราๆเข้าใจกันว่า Nintendo Switch ไม่สามารถสร้าง Backup หรือโอนย้ายไฟล์ด้วยตัวเองได้ แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ทำให้รู้ว่า Nintendo มีวิธีโอนย้ายไฟล์เซฟไปเครื่องใหม่ให้ด้วย เมื่อมีคนส่งเครื่อง Switch ที่ชำรุดของเขาไปให้ Nintendo เพื่อนำไปเปลี่ยนใหม่ เมื่อได้รับเครื่องใหม่มาแล้ว เขาได้ตรวจสอบ Storage ของเครื่องทันทีและพบว่ามันว่างเปล่า แต่ในระหว่างที่เขากำลังอัพเดตเกม Zelda ก็พบมีการดาวน์โหลดข้อมูลจาก Cloud ด้วย และพอเปิดเกม Zelda ขึ้นมาก็พบว่าไฟล์เซฟทุกอย่างของเขายังอยู่ครบถ้วน ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Nintendo Switch เพราะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าถ้าเครื่องเสีย จะต้องมาเริ่มเล่นเกมใหม่ทุกครั้ง