รายงานแจ้งว่า Verizon จำกัดความเร็ว Netflix และ YouTube

มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่า Verizon ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ ได้จำกัดความเร็วของ Netflix และผู้ใช้ YouTube ก็รายงานว่าโดน Verizon จำกัดความเร็วเช่นกันแถมยังบอกว่าการจำกัดความเร็วดังกล่าว ทำให้คุณภาพวิดีโอลดลงด้วย

เรื่องนี้ทาง Verizon ออกมาชี้แจงแล้วว่า เป็นเพียงการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อหาค่าที่ดีสุดสำหรับการใช้วิดีโอชั่วคราวเท่านั้น และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวิดีโอแต่อย่างใด ซึ่งทั้งทาง Netflix และ YouTube เอง ก็ยังไม่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด