เจ๋ง NVIDIA เติมเต็มภาพส่วนที่หายไปกลับมาได้อย่างสมจริง

งานวิจัยล่าสุดของ NVIDIA อาศัยโมเดล Deep Neural Network ทำให้สามารถเติมภาพได้อย่างสมจริงและเป็นธรรมชาติมาก โดยมีการใช้ภาพกว่า 55,000 ภาพขนาด 512×512 มาฝึกโมเดล มีการเจาะภาพอย่างสุ่มแล้วฝึกให้สร้างภาพกลับมาเป็นภาพต้นฉบับ โดยการเจาะมี 6 ขนาด ภาพที่ใช้มีต้นฉบับมาจาก 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ImageNet, Places2, และ CelebA-HQ ทำให้มีข้อมูลใบหน้าค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เจ๋งสุดยอดไปเลย คาดว่างานวิจัยของ NVIDIA  ดังกล่าวจะนำเสนอในงาน ICLR 2018 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนนี้ รอติดตามกันได้เลยจ้า