สหรัฐอเมริกาเสนอปรับเกณฑ์การขอวีซ่าใหม่

ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเริ่มเก็บข้อมูลโซเชียลมีเดียในการขอวีซ่า เฉพาะกับกลุ่มที่ถูกเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น บุคคลที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีการก่อการร้าย เป็นต้น แต่ล่าสุดสหรัฐอเมริกาเสนอปรับเกณฑ์การขอวีซ่าใหม่ โดยผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกข้อมูลโซเชียลมีเดียของตัวเองผ่านแบบฟอร์มทางอินเตอร์เพิ่มด้วย ไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานในรอบ 5 ที่ผ่านมา, อีเมล์ที่ใช้งานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา, บัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้งานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางการสหรัฐจะกำหนดชื่อแพลตฟอร์มที่ถามในภายหลัง, การเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และกฎใหม่ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นสาธารณะนาน 60 วัน