Tesla ปรับโครงสร้างการคิดราคาของสถานีชาร์จไฟใหม่ มีผลทั่วโลก

Tesla ประกาศประกาศปรับโครงสร้างการคิดราคาของสถานีชาร์จไฟ Supercharger จากเดิมที่คิดราคาตามรัฐหรือประเทศ มาคิดราคาแยกตามสถานีโดยคำนวณจากค่าไฟและความต้องการใช้งานในบริเวณนั้นแทน ทำให้บางพื้นที่พบว่ามีค่าชาร์จไฟเพิ่มขึ้นราว 33% เลยทีเดียว ซึ่งการปรับการคิดราคาใหม่นี้มีผลทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม Tesla ยังคงยืนยันว่าสถานีชาร์จไฟ Supercharger ไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการทำกำไรให้บริษัท แต่เพื่อจะขยายจำนวนสถานีชาร์จไฟให้มากขึ้น จึงต้องให้มีรายได้ในส่วนนนี้ด้วย